Croeso i Gastell Nanhyfer

Archwiliwch gastell cudd Nanhyfer, un o’r cestyll carreg hynaf yng Nghymru. Bellach yn safle tawel, diarffordd bu Castell Nanhyfer unwaith yn gartref i Arglwyddi Normanaidd a Thywysogion Cymreig. O ganlyniad i’w leoliad amddiffynnol hynod o ddeniadol, fe newidiodd ddwylo lawer o weithiau, a chwarae rhan allweddol yn natblygiad cenedl y Cymry.

Prynodd Cyngor Cymuned Nanhyfer y safle hwn ym 1980 er budd y gymuned leol ac ymwelwyr. Mewn cydweithrediad ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro maent wedi gweithio’n galed i ofalu am y safle a’i agor lan i bawb gael ei fwynhau.

Ewch i archwilio’r castell a dysgu mwy am y safle diddorol hwn.