Gwasanaethau

  • Sul 1af y mis – Cymun Bendigaid am 9.15 o’r gloch y bore
  • 2il Sul y mis – Gweddi Foreol am 11 o’r gloch y bore
  • 3ydd Sul y mis – Cymun Teuluol am 11 o’r gloch y bore
  • 4ydd Sul y mis – Cymun Bendigaid 9.15 o’r gloch y bore
  • 5ed Sul y mis (os oes un) – Gwasanaeth Grŵp yn un o’r tair eglwys. Nanhyfer, Trefdraeth neu Dinas.

Manylion Cyswllt

Wardeniaid Cilla Evans, Awel y wawr, Trefdraeth. SA42 0QF

Sue Watkins, Trewern, Felindre Farchog, Crymych. SA41 3XE

Ysgrifennydd CPE Vicky Lewis, Tŷ’r Ysgol, Nanhyfer, Trefdraeth. SA42 0NB