Llwybr Clywedol

Cliwciwch ar yr eicon isod i wrando ar daith glywedol o’r castell. Gallwch wrando nawr neu lwytho’r traciau i lawr ar chwaraewr MP3 neu ffôn symudol. O Orffennaf 2011 ymlaen bydd gan Orange, T Mobile a 3 signal ar y safle; ond ni fydd gan Vodaphone nag 02.

Os hoffech ymweld â Chastell Nanhyfer yn gorfforol a gwrando ar y trywydd sain ond nad oes gennych chwaraewr MP3, yna gallwch fenthyg un o Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Nhrefdraeth neu Fryngaer Oes Haearn Castell Henllys.

Map Castell Nanhyfern

abplastech.com