Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau interim ac erthyglau cryno am y cloddiad ac ymchwil ar y safle ar gael ar ffurf dogfennau pdf o:

  • Nevern Castle Excavations 2008; Interim Report - gan Dr Chris Caple
  • Nevern Castle Excavations 2009; Interim Report - gan Dr Chris Caple
  • Nevern Castle Excavations Easter 2010; Interim Report - gan Dr Chris Caple
  • Nevern Castle Excavations Summer 2010; Interim Report - gan Dr Chris Caple
  • Nevern Castle Castell Nanhyfer - gan Chris Caple

Cyhoeddwyd yn British Archaeology 109, Tachwedd Rhagfyr 2009, tt28-33

  • Surveys and Excavations at Nevern Castle 2005-8 - gan Chris Caple & Will Davies
  • Archaeology in Wales 48 (2008) 39-46

Adroddiadau heb eu Cyhoeddi

Mae adroddiadau a dogfennau allweddol, sydd heb eu cyhoeddi, sy’n ymwneud â Chastell Nanhyfer a’r cloddiadau ar gael hefyd ar ffurf dogfennau pdf oddi ar:

http://www.dur.ac.uk/archaeology/research/projects/?mode=project&id=405

  • Nevern Castle Archaeological Excavation and Research Project – the research design