Bywyd Gwyllt

Allai Castell Nanhyfer fel y’i gwelir heddiw ddim bod yn fwy gwahanol i’r hyn oedd yma yn y 12ed ganrif. Bellach yn llecyn cwbl agored, mae’n fan perffaith ar gyfer mwynhau llu o flodau ac anifeiliaid gwyllt. Yn y gwanwyn cewch fwynhau cwrlid lliwgar o friallu, clychau gleision a thegeirianau. Edrychwch lan ac efallai y cewch gipolwg o’r boda’n sefyll ar y gwynt; edrychwch i lawr i weld olion llygod daear wrth eich traed; efallai y gwelwch ystlumod yn hedfan o amgylch gyda’r nos yn yr haf a’r pili-palod a’r pryfetach yn hedfan yn ôl a blaen.

 

http://www.vin-cote-rhone.com