Neuadd Bentref Nanhyfer

Llawr Chwaraeon, Mynediad i’r Anabl a Thoiled Anabl, Cegin Fodern, Ystafell Bwyllgor, Buarth Mawr Caeëdig.

Y Lleoliad Delfrydol ar gyfer eich digwyddiad

 • Dosbarthiadau
 • Partïon
 • Priodasau
 • Arwerthiannau
 • Marchnadoedd
 • Dawnsfeydd
 • Digwyddiadau
 • Derbyniadau
 • Barbeciws
 • Cyfarfodydd
 • Arddangosfeydd
 • Bingo

Gellir derbyn archebion wrth yr awr, am hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan.

Prisiau arbennig ar gyfer archebion rheolaidd / ail archebion

Prif Neuadd

Maint: 13 metr x 7 metr yn dal 100+ o bobl

Ystafell Bwyllgor

Maint: 5.5 metr x 4.8 metr yn dal 20 o bobl

Manylinon Cyswllt

Mrs Moreen Owen, Glynderi, Nanhyfer

01239 820365