Cyfleoedd addysgol

Os oes gennych ddiddordeb cynnal ymweliad ysgol i Gastell Nanhyfer a mynd ar daith dywysedig gydag Archeolegydd, cysylltwch ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro am fwy o fanylion ar 0845 3457275.