Cyfleusterau

Pentref Nanhyfer

  • Tafarn leol – y Trewern Arms http://www.trewernarms.com/
  • Toiledau Cyhoeddus – y tu ôl i neuadd y pentref, ar y dde wrth ichi fynd i mewn i’r pentref

Castell Nanhyfer

  • Llwybrau ag arwyddion, anwastad mewn rhai mannau
  • Panelau gwybodaeth
  • Taflenni llwybr wedi eu laminadu
  • Ardal laswelltog hyfryd ar gyfer picnic ac ymlacio
  • Mynediad am ddim
  • Sylwer: nid oes toiled ar dir y castell